110

Någonstans inom oss är vi
alltid tillsammans

113

Ingen dag är så lång
att ej dess afton kommer

116

Vara samman, skiljas, fara
det är så vårt öde är bestämt
att bli

119

Tåligt och god har Du levat
Din tid
Tacksamt vi önskar Dig,
vila i frid

122

Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar

125

Ärlig och strävsam var Din
vandring
Stilla och fridsamt gick Du
bort

128

Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
(Alt. höstens vind
vårens vind
sommarens vind)

110

Någonstans inom oss är vi
alltid tillsammans

113

Ingen dag är så lång
att ej dess afton kommer

116

Vara samman, skiljas, fara
det är så vårt öde är bestämt
att bli

119

Tåligt och god har Du levat
Din tid
Tacksamt vi önskar Dig,
vila i frid

122

Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar

125

Ärlig och strävsam var Din
vandring
Stilla och fridsamt gick Du
bort

128

Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
(Alt. höstens vind
vårens vind
sommarens vind)

110

Någonstans inom oss är vi
alltid tillsammans

113

Ingen dag är så lång
att ej dess afton kommer

116

Vara samman, skiljas, fara
det är så vårt öde är bestämt
att bli

119

Tåligt och god har Du levat
Din tid
Tacksamt vi önskar Dig,
vila i frid

122

Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar

125

Ärlig och strävsam var Din
vandring
Stilla och fridsamt gick Du
bort

128

Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
(Alt. höstens vind
vårens vind
sommarens vind)